W wyniku decyzji wspólników o zakończeniu prowadzenia wspólnej działalności, w dniu 17 września 2020 spółka TravelLITE Concept FZ LLC zakończyła działalność pod dotychczasową nazwą. Obecna nazwa spółki to deJongLEGIT FZ LLE.
Obie wspólniczki niezależnie kontynuują dzialalność m in. w zakresie usług turystycznych.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy:
Sandra Orlinska de Jong info@deJongLEGIT.com
www.deJongLEGIT.com
Ewa Bogusz-Skorupa info@ewatours.com
www.ewatours.com